Wedstrijdreglement Kampioenschap Gemeente Emmen

terug naar overzicht

Donderdag, 23 juni 2022

Wedstrijdreglement Kampioenschap Gemeente Emmen 01. Iedere deelnemer is verplicht achter zijn eigen nummer te vissen. Men mag maximaal 1 meter links of rechts van het plaatsnummer zijn platform plaatsen. Men dient in een rechte lijn te vissen en zijn buren niet te hinderen. Men is verplicht zijn stek na afloop schoon achter te laten. 02. De wedstrijd begint en eindigt na een gegeven signaal. Voeren voor het beginsignaal is verboden. Peilen voor het beginsignaal is toegestaan. 03. Er mag met 1 hengel worden gevist, de hengelkeuze is vrij. Let op! Er mag zich tijdens de wedstrijd maar 1 hengel boven het water bevinden. Een 2e hengel met een cupset mag niet gelijktijdig worden ingezet. 04. Het gebruik van een (voer) katapult is op eigen risico! 05. Alleen zelf gevangen vis komt in aanmerking voor weging en dient levend bewaard te worden in een leefnet dat een diameter moet hebben van tenminste 40 cm en een minimum lengte van 3 meter( geen staal). Deze netten moeten op hun grootste lengte in het water bewaard worden gedurende de hele wedstrijd. Er zijn geen andere bewaarmethoden toegestaan. 06. Alle vis komt in aanmerking voor weging, met uitzondering van snoek, snoekbaars en paling. 07. Tot 5 minuten na het beginsignaal mag men zwaar voeren. 08. Het is verboden te vissen met verse de vase, gekleurde maden of elke imitatie hiervan. 09. Hulp van anderen is alleen toegestaan in noodgevallen. 10. Na het eindsignaal dient onmiddellijk te worden gestopt met vissen. De tijdens het eindsignaal gehaakte vis telt nog mee. 11. Na het einde van de wedstrijd komt men langs om de vis te wegen en om de wedstrijdkaart weer in te nemen. Alleen levende vis komt voor weging in aanmerking. 12. Er wordt gevist op gewicht. Degene met het meeste gewicht is winnaar. Bij gelijk gewicht beslist het lot. 13. De wedstrijdleiding kan i.v.m. weersomstandigheden of andere calamiteiten de wedstrijd staken of afgelasten indien zij dit noodzakelijk acht. Elke vorm van geldigheid van de wedstrijd( geviste tijd) beslist de wedstrijdleiding. 14. Klachten over de wedstrijd moeten voor de prijsuitreiking kenbaar gemaakt worden bij de wedstrijdleiding. 15. Wie dit reglement overtreedt, wordt van de wedstrijd uitgesloten. 16. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 17. De vereniging of de wedstrijdleiding is niet aansprakelijk voor overtredingen, vermissing en/of schade veroorzaakt door wat dan ook, tijdens, voor en na de wedstrijd aan de leden/deelnemers, derden en/of bezittingen.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies